Програми Научно-образовног центра за децу и младе школске 2021/22 године

Програми Научно-образовног центра за децу и младе школске 2021/22 године

 

У овој школској години само програм “Путовање у свет науке“ одржаће се на две локације:

  1. Задужбини Илије М. Коларца, Студентски трг бр. 5, Стари град
  2. Креативно ћоше, Дукљанинова бр.1, Вождовац (преко пута XII београдске гимназије)

Остали програми „Школарци-експерименталци“, „Физиком кроз експерименте-ФиЗекс“ и „Хемијом кроз експерименте-ХеМекс“ Научно-образовни центар за децу и младе реализоваће у сарадњи са Задужбином Илије М. Коларца. Пријављивање је почело и траје до 15.08.2020. године путеме е-маил: naucnoobrazovnicentar@gmail.com. Више информација: (381) 63 379 764

Програми Научно-образовног центра за децу и младе током школске 2021/22 године

Програм “Путовање у свет науке“ намењен је деци од 4 до 12 године и деца имају прилику да самостално или уз нашу асисестенцију ураде експеримент, заједно са нама продискутују и донесу закључак о различитим феноменима. Осим урађеног експеримента деца у зависности од узраста цртају или описују свој експеримент како би после одређеног периода били способни да га сами понове. Из часа у час експеримети постају сложенији и допуњују предходно стечено знање. Познавањем експеримената деца касније у школи боље разумеју градиво из предмета Свет око нас, Природа и друштво и стварају добру основу за разумевање природних наука у вишим разредима кроз предмете биологија, физика и хемија.

Програм „Школарци-експерименталци“ је мултидисциплинаран и деца се осим експеримета радо сусрећу са минерлима и упознају се са урбаним планирањем. Центар за промоцију науке, Републике Србије подржао је у 2021. години реализацију пројекта „Школарци-експерименталци 2021“. Учествовањем на програму, као и пројекту деца ће на забаван начин да стичу нова знања и вештине.

Програм „Научијада“ намењен је учесницима претходних програма где деца широј јавности представљају своје резултате путем постер или  „Пower point“ презаентације. Током марта 2020 године организовали смо и породичне научијаде где су деца својим укућанима изводила експерименте а најзанимљивија достигнућа делили су са нама а ми путем платформи широј јавности. Четврта Научијада 2021 године одржана је приликом доделе диплома у едукативном центру „Креативно ћоше“ док се реализација пете Научијаде очекује у  2022 години.

Програм „Физиком кроз експерименте-ФиЗекс“-Управо је физика у основној школи ученицима један од најтежих и најмање драгих предмета. Познато је да се све у природи дешава у складу са законима физике а физичке појаве се најлакше могу приближити ученицима помоћу експеримента, као једног од облика стицања знања у настави физике, а све у циљу лакшег усвајања основних појмова везанх за физичке величине ове области. Циљ овог програма је да се кроз увођење једноставних експеримената за демонстрирање физичких појава ученицима врати интерес и мотивација како за истраживачки приступ, тако и за физику као природну науке. Једноставне експерименте ученици ће изводити на часу а моћиће и да их понове код куће, користећи многе предмете и материјале из свакодневног живота.

Програм „Хемијом кроз експеримете-ХеМекс“ намењен је ученицима VII и VIII разреда. Потребно је поставити добре темеље и сви проблеми се решавају. Хемија је најмлађа природна а уско је повезана са биологијом, физиком и другим природним наукама. Данас се ниједна људска делатности не може замислити без примене сазнања из хемије. Значајна је пре свега за примењене науке попут медицине, фармације, агрономије, металургије итд. Упознавање са елементима, периодним системом и хемијом као науком најбоље је уз помоћ експеримента. У свакодневном животу одвијају се бесконачно пуно процеса која се може објаснити познавајући хемијске законитости. Циљ програма је да се кроз експериментални рад приступи решавању задатака и упознавању са хемијским појавама.

Планирано је формирање групе  до 12 полазника а са полазницама ће се радити како индивудално тако и тимски. Рад сваког полазника се прати као и постигнути резултати током трајања програма. Број места је ограничен и пријављивање искључиво путем е-меила: naucnoobrazovnicentar@gmail.com