Научијада 2020

Научијада 2020

Пројекат „Научијада 2020“ завршен је 16 јуна 2020. године. Суфинансиран је од стране Министарства просвете науке и технолошког развоја, Републике Србије. Наставак је пројеката „Научијада 2018“ и „Научијада 2019 “  који су настали су као резултат дугогодишње срадње васпитача и учитеља са научним радницима јер је уочена недовољна повезаност истраживачког кадра и образовног система у Србији. 

У оквиру активности пројекта радионицама организованим у просторијама Задужбине Илије М. Коларца учествовало је 46 деце, узраста од 4 до 12 година.  Од тога 24 девојчице и 22 дечака.

Сарадници НОЦДМа организовали су посете вртићима и заједно са малишанима и њиховим васпитачима урадила експерименте.  У извођењу експермента учествовало је 6 вртићких група тј. 127 деце. Деца су била узраста од 4 до 7 година. Од тога 72 дечака и 55 девојчица. Током реализовања радионица акценат je биo стављен на активно учествовањ еполазника како у експерименталном раду, тако и у презентовању резултата. Око 80% деце успешно је савладало све задатке постављене планом и програмом пројекта.

Због ситуације изазване пандемијом COVID-19и увођења ванредног стања, што је подразумевало престанак посета вртићим, школама као и немогућност одржавања радионаца у просторијама Коларчеве задужбине,Удржење је организовало on-line наставак припрема као и on-line „Научијаду 2020“.  Наша дружења се ускоро настављају.