Počelo je prijavljivanje za školsku 2019/20

Počelo je prijavljivanje za školsku 2019/20

Naučno-obrazovni centar za decu i mlade nastavlja svoje programe i u novoj školskoj godini u Zadužbini Ilije M. Kolarca. Ove godine realizovaće se dva programa: Školarci-eksperimentalci i Putovanja u svet nauke. Kroz programe NOCDM-a podstiče se razvoj naučne pismenosti (kroz igru na zabavan i kreativan način), razvija istraživačke aktivnosti (individualne i timske), podstiču razvoj nezavisnosti, kao i socijalizovanje sa drugima, razvoj kritičkog mišljenja i građenje dobrih temelja za uspeh u školi. Polaznici programa su deca od 4 do 15 godina.

Program "Školarci-eksperimentalci" realizovaće se dva puta mesečno. Kroz program deca će imati priliku da se upoznaju sa prvim urbanim planiranje (kako nastaje grad i naselje), da nauče da modeluju glinu i upoznaju sa svetom minerala. Deca će raditi na svojim istraživačkim projektima i svoje rezultate će predstaviće na Naučijadi koja će biti održana na kraju školske godine.

Program  "Putovanje u svet nauke" sastavljen je iz nekoiko ciklusa i realizovaće se dva puta mesčno. Prvi i drugi ciklus namenjen je novim drugarima i polaznicima koji će kroz istraživački i eksperimentalni rad imati priliku da se upoznaju sa  osnovnim naučnim pojmovima i pojavama. 

Treći ciklus "Putovanja u svet nauke" namenjen je polaznicima koji su završili prva dva ciklusa (prethodnih školskih godina). Polaznici su stekli potrebno znanje i  osposobljeni su kako za individualni tako i za timski rad. Tokom trećeg ciklusa polaznici će se susresti sa konkretnim istraživačkim zadatkom. Od polaznika III ciklusa se očekuje da svoje rezultate javno usmeno prezentuje na samoj Naučijadi.

Programi Naučno-obrazovnog centra za decu i mlade realizovaće se svake subote tokom školske 2019/20 godine. Kalendar održavanja biće istaknut početkom septembra.

Za sve programe broj mesta je ograničen.  Prijavljivanje isključivo putem mejla: naucnoobrazovnicentar@gmail.com ili naucijada2019@gmail.com