Putovanje u svet nauke-drugi ciklus

Putovanje u svet nauke-drugi ciklus

Program „Putovanje u svet nauke“ je jedinstven po svom multidisciplinarnom i interdisciplinarnom  pristupu rada sa decom od 4 do 12 godina. Prvi ciklus programa ima za cilj da upozna decu sa jednostavnim i lakim eksperimentima. Istraživački programski zadaci su prilagođeni uzrastu i realnim dečjim mogućnostima, dok programski sadržaji prate interesovanja i mogućnosti svakog pojedinačnog deteta i grupe u celini. Rad sa decom praćen je i psihološko-pedagoškom službom koja je ispratila i odobrilia sve eksperimente prilagođene dečjem uzrastu. U program su uključeni vaspitači, prosvetni i naučni radnici.

Završetkom prvog ciklusa polaznici usvajaju:

  • Nove pojmove koji se koriste u istraživanjima
  • Podstiču finu motoriku (pipetiranjem, modelovanjem, merenjem,....)
  • Bogate svoju ličnost novim saznanjima
  • Spremni su za naredne cikluse programa Putovanja u svet nauke
  • Angažovanje u individualnim i timskim istraživačkim zadacima

 

 

 

Program Putovanja u svet nauke podtsiče:

  • Indivudalni rad, kao i rad u timu
  • Povezivanje pojmova, uzroka i posledice
  • Istraživanje sveta oko nas
  • Podsticanje samopouzdanja, samoinicijative, samouverenosti......
  • Razvija kreativnost

Prvi ciklus Putovanja u svet nauke predstavlja adaptaciju polaznika za rad kroz istraživačke projekte. U drugom ciklus potenciramo razvijanje samostalnosti polaznika kao i saradnju u timskom radu. Neophodno je da se urade određeni eksperimenti iz prvog ciklusa kao bi deca bila sposobna da isprate program drugog ciklusa. Eksperimenti su tematski pripremljeni. Prijavljivanje isključivo na mejl: naucnoobrazonicentar@gmail.com