Da li želiš i ti da budeš naučnik?

Da li želiš i ti da budeš naučnik?

"Naučno-obraovni centar za decu i mlade" vode vas za putovanje kroz zanimljivi svet nauke. Radiće se u grupama i individualno.Prvu grupu čine deca od 3 do 7 godine, drugu od 7 do 11 godina i treću grupu učenici od 12 do 15 godina. Svaki polaznik će imati priliku da isplanira eksperiment uz obavezno mentorstvo i nakon izvedenog eksperimenta naučiće da podnese izveštaj o onome šta je radio. 

Deca u prvoj grupi naučiće da crtaju magični crteži, naprave dugu u epruveti. U drugoj grupi učenici  će praviti lava lampa i lava crtež, dok će učenici  treće grupe moći da se oprobaju ogledima iz fizike (praviće voćne baterije i baterije od povrća, proveravaće elektroprovodljivost (soli i šećera); iz hemije (naučiće šta je pH vrednost i napraviće seriju rastvora) iz biologije (bojiće latica cveća i kroz eksperiment naučiće kako rade pluća).

Putovanje počinje posle 15.oktobra 2017. godine u Zadužbini Ilije M. Kolraca. Broj mesta je ograničen. Radiće se po grupama do 25 polaznika. Cena po polazniku 350,00 dinara.

Prijavite se na mejlove: naucnoobrazovnicentar@gmail.com, office@naucnoobrazovnicentar.com.

Više informacija na www.naucnoobrazovnicentar.com.

Čekamo Vas!

Vaš NOCDM